Chào mừng bạn đến với Vebo TV! Chúng tôi đặc biệt quan trọng về quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tốt nhất có thể. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, và các thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc tương tác với dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các hoạt động trực tuyến khác thông qua cookies và công nghệ tương tự.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ Vebo TV và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
  • Liên hệ với bạn về các thông báo quan trọng và cập nhật.
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi và nghiên cứu về xu hướng sử dụng.
  • Bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, cũng như tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
  • Để tuân thủ các yêu cầu pháp luật hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi.
  • Với các đối tác của chúng tôi để cung cấp dịch vụ liên quan đến Vebo TV, như xử lý thanh toán hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ chúng khỏi mất mát, truy cập trái phép, và sử dụng sai mục đích.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để làm điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Liên hệ].

6. Sự thay đổi của chúng tôi về điều khoản bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản bảo mật này thường xuyên để phản ánh thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và bạn nên xem xét lại điều khoản này định kỳ.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng Vebo TV và luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn.