Xin lưu ý rằng việc sử dụng và truy cập trang web Vebo TV (sau đây gọi là “Trang web”) được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này mà không có bất kỳ miễn trừ trách nhiệm nào từ phía chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Dịch vụ Trực Tiếp Bóng Đá: Vebo TV cung cấp dịch vụ trực tiếp bóng đá để cung cấp thông tin và giải trí liên quan đến bóng đá. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ trễ, hoặc khả năng truyền tải của dịch vụ.
  2. Nội Dung: Các thông tin và nội dung trên Trang web có thể không phản ánh hoàn toàn sự thật hoặc chính xác của sự kiện. Vebo TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất thoát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên Trang web.
  3. Bản Quyền: Vebo TV tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tuân thủ các quyền bản quyền. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền và có bất kỳ khiếu nại nào về việc sử dụng nội dung trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giải quyết một cách hợp lý.
  4. Liên Kết Tới Trang Web Thứ Ba: Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web thứ ba. Vebo TV không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính xác của các trang web này và không đảm bảo tính an toàn của chúng.
  5. Miễn Trừ Trách Nhiệm Toàn Bộ: Vebo TV không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc truy cập Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm Vebo TV, nhân viên và đối tác của chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc sử dụng Trang web.
  6. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện: Vebo TV có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng Trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng Trang web ngay lập tức.